Rubie Chen

Rubie Chen

Shima

巧虎小程序系列插畫

為巧虎的微信小程序繪製系列插畫,面向有嬰幼兒的家庭提供早期教育育兒方針。

客戶Client : 巧虎Shima China

Year of Completion 專案年份 :2021